Atencio al client: Fes-nos una trucada 973 183 104 - 654 392 126

Enviaments

Informació de lliurament.

 
asprosART es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada per vostè i que, en tot cas, haurà d'estar compresa dins del territori peninsular. Amb la finalitat d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que vostè indiqui ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar-se el lliurament dins de l'horari laboral habitual.
 
De moment asprosART no realitza enviaments a Canàries, Ceuta o Melilla. Si vostè viu en alguna d'aquestes zones, pot adquirir els nostres productes sempre que el lliurament es realitzi en territori peninsular.
 
Si en el moment del lliurament del producte en l'adreça indicada, vostè es trobés absent, Correus, el nostre partner logístic, deixarà un avís indicant com procedir per concertar un nou lliurament, o l'adreça de l'oficina de Correus més propera per procedir a la seva recollida. Si, transcorreguts quinze (15) dies naturals des de la data de l'avís, vostè no s'ha posat en contacte amb la seva oficina de Correus per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats al nostre magatzem i vostè haurà de fer-se càrrec de les despeses d'enviament i de devolució, així com de les possibles despeses de gestió associades.
 
asprosART no ser√† responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adre√ßa de lliurament introdu√Įda per vost√® no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat.
 
asprosART podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de productes en diversos lliuraments en diferent data, i així se li comunicarà amb antelació.
 
En el moment del lliurament de la comanda, l'encarregat de Correus pot sol·licitar-li el seu document d'identificació, i la signatura de l'albarà de lliurament associat. Sol·liciti-li sempre una còpia.
 
asprosART li informarà, abans de la finalització del procés de compra, del termini de lliurament. Verifiqui que els terminis de lliurament s'ajusten a les necessitats d'organització del seu esdeveniment i tingui en compte que la personalització de materials i confecció pot comportar una data de lliurament superior als (30) trenta dies.
 
asprosART no realitza lliuraments els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals, però vostè podrà recollir el seu paquet en oficina de Correus.
 
asprosART li informarà, mitjançant l'enviament d'un missatge al seu correu electrònic, de la data de sortida dels nostres magatzems de la comanda corresponent i el codi de seguiment de Correus. En un termini de vint-i-quatre (24) a setanta-dos (72) hores des d'aquesta data, el producte es lliurarà a l'adreça indicada per vostè, excepte que circumstàncies de força major, ho impossibilitéssin.
 
El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a la seva disposició en el lloc de lliurament indicat per vostè o a l'oficina de Correus corresponent al seu codi postal.
 
El període de devolució i el seu procediment pot consultar-lo al nostre Avís Legal i en les Condicions Generals de Contractació.