Atencio al client: Fes-nos una trucada 973 183 104 - 654 392 126

Avís Legal

Avís Legal.

 
CONDICIONS GENERALS DE COMPRA a asprosART (www.asprosart.cat)
 
 
1.- INTRODUCCI√ď
 
Les presents condicions generals de la contractaci√≥ amb els documents que se citen o inclouen en les mateixes, regulen les condicions de compra vigents entre la Fundaci√≥ ASPROS, entitat propiet√†ria dels continguts allotjats en la tenda virtual asprosART, amb domicili social a l'Avgda. de Madrid, n. 21, altell B,  de Lleida (Espanya), prove√Įda de NIF i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, essent la seva marca comercial asprosART (d'ara en endavant el venedor) i el comprador (d'ara en endavant, el comprador) aplicables tant a la venda telef√≤nica com a trav√©s d'aquesta p√†gina web i altres canals de comercialitzaci√≥ electr√≤nica.
 
Les presents condicions generals de la contractaci√≥ constitueixen l'acord √≠ntegre entre el venedor i el comprador i per tant, les √ļniques condicions generals de la contractaci√≥ aplicables a les compres efectuades, condicions que deixen sense efecte qualsevol pacte verbal o escrit anterior.
 
El comprador accepta plenament i queda vinculat per aquestes condicions: és obligatòria la lectura d'aquest document abans d'iniciar el procés de compra.
 
 
2.- IDENTIFICACIO DEL VENEDOR
 
En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa:
 
- Denominació: Fundació ASPROS
 
- Domicili social: Av. de Madrid, n¬ļ 21 altell B, 25002 Lleida
 
- Inscripci√≥: Inscripci√≥ al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya: n¬ļ 1414
 
- CIF: G-43604628
 
- Telèfon: 973 278 087
 
- E-mail: asprosart(at)asprosart.cat
 
 
3.- EL NOM D'USUARI I LA CLAU DE PAS
 
Per efectuar el procés de compra, el comprador tria una clau d'usuari, composta per un nom d'usuari i una clau de pas, que és personal i intransferible.
 
El comprador ha de fer un √ļs diligent de la clau d'usuari, ja que totes les seves actuacions queden registrades.
 
Atès que la custòdia personal de la clau d'usuari és una mesura de seguretat bàsica per protegir-ho davant situacions de suplantació d'identitat, el comprador ha de responsabilitzar-se de la confidencialitat de les claus, memoritzant i evitant guardar còpia en cap suport de fàcil accés.
 
Per tant el comprador s'obliga a no fer c√≤pies, a custodiar de forma confidencial i secreta i per tant amb la prohibici√≥ d'imprimir-la, compartir-la o fer-la p√ļblica de qualsevol manera.
 
En cas de tenir coneixement que la clau ha estat coneguda, fortu√Įta o fraudulentament per tercers, haur√† de notificar-ho a asprosart(at)asprosart.cat, per procedir al seu immediat canvi.
 
Cada comprador és responsable de tots els accessos, de les compres efectuats i del seu pagament dutes a terme amb el seu nom d'usuari i contrasenya fins que ho comuniqui al comprador.
 
El venedor es reserva el dret a cancel·lar el compte d'accés d'un usuari si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d'aquest servei.
 
El comprador declara que és major de 18 anys i que té plena capacitat de celebrar contractes. Es prohibe per tant la compra de productes a menors de 18 anys.
 
 
4.- ELS PREUS
 
Els preus aplicables a les vendes són els existents en la data de la comanda en la pagina web, tret que existeixi un error manifest.
 
Si existís un error en el preu, durem a terme una immediata correcció del mateix i l'hi comunicarem.
 
Els preus són en euros i inclouen l'iva i transport.
 
Ens reservem el dret a modificar, afegir, suprimir els preus, els articles, les seves característiques i estètica, així com les clausulas i condicions en qualsevol moment i sense previ avís. Aquestes modificacions tindran efecte a partir del moment en què siguin publicades en la pagina web.
 
 
5.- EL PAGAMENT
 
El comprador pot pagar els productes a trav√©s de qualsevol dels seg√ľents mitjans:
 
a.- Amb les targetes VISA o MasterCard
 
b.- Paypal.
 
c.- Transferència bancària.
 
El comprador ha de notificar de manera immediata al venedor qualsevol c√†rrec indegut o √ļs fraudulent en la targeta.
 
El venedor es reserva el dret a efectuar trucades telefòniques o a sol·licitar informació addicional per confirmar la compra i el pagament.
 
Si el comprador no confirma les dades o no facilita les dades necessàries, el venedor es reserva el dret a cancel·lar la comanda.
 
La falta de pagament total o parcial o el seu retard facultarà al venedor a suspendre l'enviament del producte i/o a resoldre el contracte, sense perjudici de poder exercitar les accions judicials oportunes per a la reclamació de les quantitats degudes.
 
Aquestes quantitats reportaran l'equivalent a l'interès legal del mercat, incrementant en dos punts des de la data de l'impagament.
 
 
6.- ELS TRAMITIS PER CELEBRAR EL CONTRACTE.
 
Est és el procediment per efectuar una comanda:
 
1.- Connexió a la pàgina asprosart.cat
 
2.- Registre d'usuari i emplenament del formulari.
 
3.- Localitzar el producte o productes.
 
4.- Afegir el producte o productes a la cistella.
 
5.- Introduir les dades, corregir errors i triar la forma de pagament.
 
6.- Confirmar comanda per comprador (botó Acceptar + he llegit i accepto aquest Avís Legal i Condicions Generals de Compra.
 
7.- Enviament de justificant de recepció al comprador confirmant la comanda per part de l'empresa, amb inclusió d'aquestes Condicions Generals de Compra.
 
El venedor arxivar√† el contracte en format electr√≤nic que ser√† accessible per al comprador des del seg√ľent enlla√ß a l'Av√≠s Legal i Condicions Generals de Compra.
 
Les lleng√ľes en qu√® es podr√† formalitzar el contracte s√≥n el Castell√† i Catalan.  
 
Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels articles.
 
Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, el comprador serà informat immediatament i procedirem a reemborsar-li qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.
 
 
7.- ELS  PRODUCTES
 
Els productes oferts en aquesta web solament s'envien a compradors situats a Espanya (península i Balears) i Andorra, actualment no s'admeten ni se serveixen comandes a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.
 
Ens reservem el dret a dividir la comanda en diversos enviaments.
 
Les fotografiás dels productes tenen caràcter aproximatiu i no exhaustiu.
 
 
8.-  EL LLIURAMENT DEL PRODUCTE
 
El lliurament del producte es dugués a terme en 72 hores o en un període màxim de 30 dies des de la comanda i en el lloc indicat pel comprador, amb els limitis territorials fixats en les presents condicions generals de la contractació.
 
Les lliurament s'efectuessin de dilluns a divendres des de les 8:00h i fins a les 18:00h.
 
No hi ha lliures dissabtes, diumenges i festius, la qual cosa ha de ser tingut en compte pel comprador a l'hora de planificar la data de lliurament.
 
El comprador s'obliga davant el transportista a exhibir-li el dni i a signar l'albarà. Qualsevol queixa del comprador ha de fer-se constar en aquest albarà.
 
Si per qualsevol circumstància el comprador està absent el dia del lliurament o canvia l'adreça de lliurament, haurà de notificar-ho de manera immediata al nostre servei d'atenció al client, bé a través del formulari web, bé a través de missatge enviat a l'adreça asprosart(at)asprosart.cat.
 
Intentarem per dues vegades lliurar-li la comanda però si això no és possible, el transportista no tornarà a intentar el lliurament i li deixarà un avís indicant on pot recollir la comanda.
 
Si en 7 dies naturals no recull la comanda, el producte serà retornat al magatzem i el comprador haurà de pagar les despeses d'anada, volta i gestió. En aquest cas resolem el contracte i li retornarem el preu pagat, descomptant les despeses indicades i en un termini màxim de 30 dies.
 
Es poden produir retards en el lliurament per diversos factors tals com la personalització dels productes o factors de força major. Si per tant no podem complir amb la data lliura, li informar-vos d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de continuar amb la compra amb nova data o anul·lar la comanda amb devolució de l'import abonat.
 
 
9.- LA TRANSMISION DELS RISCOS I DE LA PROPIETAT DEL PRODUCTE.
 
La transmissió dels riscos dels productes del venedor al comprador es produirà a partir del moment del lliurament o de la posada a la disposició dels mateixos al comprador, si aquest es troba absent.
 
Sense perjudici de la transmissió del risc al client, el producte és propietat del venedor fins al pagament complet del preu. Per tant la transmissió de la propietat s'entendrà efectuada solament a partir del moment de rebre el pagament complet de les quantitats degudes, o en el moment del lliurament del producte si el pagament s'hagués efectuat en un moment anterior.
 
 
10.- EL DRET DE DESISTIMENT
 
El comprador pot desistir del contracte dins del període de 7 dies des de la data de lliurament del producte, ja sigui per escrit emplenant el document de desistiment o bé mitjançant la devolució del producte.
 
En tots dos casos ha de cridar al nostre servei d'atenció al client, perquè gestionin la recollida del seu producte.
 
 
…............................................................................................................................................................
 
DOCUMENT DE DESISTIMENT
 
 
DADES DEL COMPRADOR.
 
Nom _________________ Cognoms ___________________________________________ 
Adreça_______________________ Nombre _________ Trepitjo ______ Porta
___ NIF _________ Codi Postal ___ Poblaci√≥ ___________  Prov√≠ncia 
_______
 
DADES DEL VENEDOR.
 
Mitjan√ßant el present document i dins del termini de set dies h√†bils, li comunico a Fundaci√≥ ASPROS amb domicili a Lleida, Av. de Madrid, n. 21, altB la meva decisi√≥ de desistir de la contractaci√≥ telef√≤nica o electr√≤nica  efectuada amb aquesta empresa.
 
 
DADES DE LA COMANDA.
 
Data _______________ numero de factura/albarà/comanda ______________ producte ________________
 
_________________, a __ de _________ de 20__. 
 
 
Signatura:____________________________
 
 
Enviar per correu electrònic a asprosart(at)asprosart.cat.
 
 
 
…............................................................................................................................................................
 
El desistiment suposa la devolució del producte en perfecte estat, sense usar, amb l'etiqueta, l'embalatge original, les instruccions, manuals i accessoris i amb la còpia de l'albarà de lliurament.
 
No s'efectuarà cap reemborsament si el producte ha estat usat o ha sofert algun dany o deterioració o no es lliura segons l'acordat en aquestes condicions.
 
El desistiment es regir√† per les seg√ľents condicions:
 
a.- Si el desistiment no és imputable a l'empresa (per exercici del dret de desistiment) li reemborsarem el preu, però el comprador es farà càrrec de la totalitat dels costos de devolució (tals com l'enviament, la devolució, els costos de gestió bancària, etc).
 
b.- Si el desistiment és imputable a l'empresa (per exemple, perquè es tracta d'un producte defectuós o erroni), ha de posar-se en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o cridant al telèfon 973 258 297 on li explicarem la forma de procedir. Una vegada rebem el producte ho examinarem detingudament i li comunicarem la devolució o substitució, si concorren les circumstàncies per a això. Si es tracta de productes defectuosos o erronis, li reemborsarem el preu, sent els costos de devolució també a càrrec del venedor.
 
c.- Si es tracta d'un regal, no procedirem a reemborsar-li l'import però li canviarem el producte per un altre articulo igual o similar. Les despeses de devolució i gestió van a càrrec del comprador.
 
No existeix dret de desistiment en els seg√ľents productes:
 
a.- Productes confeccionats segons especificacions comprador o personalitzats.
 
b.- Papereria impresa i personalitzada i articles empaquetats amb etiquetes personalitzades.
 
La devolució s'efectuarà en el termini de 30 dies des de la comunicació de la seva intenció de desistir i a través del mateix mitjà de pagament.
 
 
11.- LA GARANTIA
 
El venedor garanteix tots els productes objecto del present contracte, amb caràcter general i pel termini legal a explicar des de la data de recepció de la mercaderia, davant qualsevol defecte de fabricació o no conformitat amb les característiques especificades en el mateix.
 
La garantia no inclou el desgast, √ļs incorrecte, modificaci√≥ o alteraci√≥ del producte.
 
Per a l'exercici de la mateixa sera necessari enviar al venedor l'albar√† i la reclamaci√≥ a la seg√ľent adre√ßa de correu electr√≤nic: asprosart(at)asprosart.cat.
 
 
12.- LA RESPONSABILITAT DEL VENEDOR
 
En cap cas el venedor haur√† d'indemnitzar quantitat alguna al comprador ni als seus treballadors, accionistes, prove√Įdors, clients, col¬∑laboradors o tercers per les possibles indemnitzacions per danys i perjudicis, el dany emergent, el lucre cessant, perduda d'oportunitat de negoci, etc., en relaci√≥ a les reclamacions, queixes, den√ļncies, demandes, multes, p√®rdues, obligacions, responsabilitats i costes causades derivades directa o indirectament el producte venut ni dels incompliments o retards deguts a for√ßa major tals com a vagues, tancaments patronals, desastres naturals, impossibilitat d'√ļs de mitjans de transports p√ļblics o privats.
 
 
13.- LES COMUNICACIONS ENTRE EL VENEDOR I EL COMPRADOR
 
Ens posarem en contacte amb vostè a través de correu electrònic o penjant avisos a la pàgina web, restant obligat el comprador a revisar la pàgina web.
 
El comprador presta el seu consentiment al fet que el venedor pugui utilitzar mitjans electrònics en les comunicacions entre tots dos, específicament el correu electrònic.
 
 
14.- CESSIO I SUBCONTRACTACIO
 
El present Contracte se celebra en atenci√≥ a les qualitats personals del comprador.  
 
Conseq√ľentment no podr√† cedir, transmetre o gravar ni total ni parcialment el present contracte o els drets o obligacions derivats del mateix, tret que existeixi consentiment escrit i previ per part del venedor.
 
El venedor es reserva la facultat de cedir o transmetre els seus drets i obligacions, en tot o en part o la seva posició en el contracte a un tercer de la seva lliure elecció, però vindrà obligat a comunicar-ho per escrit al comprador, quedant el cessionari subrogat en tots els drets i obligacions contractuals del cedent i quedant per tant el venedor alliberat totalment de les seves obligacions.
 
El venedor podrà subcontractar part o totes les prestacions derivades del contracte amb un o diversos tercers.
 
Així mateix en cas de fusió, escissió o qualsevol altre procediment de successió a títol universal del venedor, la societat absorbent o la nova societat que rebi el patrimoni escindit, quedaran subrogades en els drets i obligacions del venedor, havent d'aquest simplement comunicar-ho al comprador.
 
El venedor podrà assignar qualsevol dret i/o obligació estipulada en aquest Contracte a qualsevol persona física o jurídica que designi.
 
 
15.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIO
 
Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislaci√≥ Espanyola. Les parts se sotmeten, per a la resoluci√≥ de qualsevol diverg√®ncia respecte a la interpretaci√≥, compliment o execuci√≥ del contracte i amb ren√ļncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Lleida cabdal.
 
 
16.- ATENCION AL CLIENT
 
Per a qualsevol dubte, suggeriment, reclamaci√≥ o consulta, pot dirigir-se al Servei d'Atenci√≥ al Client, per qualsevol dels seg√ľents mitjans:
Telèfons: 973 258 297
Correu: asprosart(at)asprosart.cat